Zmiany w przepisach o Krajowym Systemie e-Faktur

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Zmiany od 1 września

Od 1 września tego roku Ministerstwo Finansów wprowadza istotne zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Projekt tych zmian został opublikowany 7 sierpnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Pierwszą kluczową zmianą jest rozszerzenie grupy osób mających uprawnienia do korzystania z KSeF. Teraz także osoby fizyczne, wskazane przez podatnika jako przedstawiciele zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika, uzyskają takie uprawnienia. Aktualnie te uprawnienia posiadają podatnicy, organy egzekucyjne, komornicy sądowi oraz osoby wskazane przez te podmioty, a także jednostki samorządu terytorialnego i grupy VAT.

To wprowadza nową procedurę nadawania, zmiany lub odejmowania uprawnień w KSeF, która będzie wymagała unikalnego identyfikatora zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika. Projekt zawiera definicję tego identyfikatora, który to jest oparty na numerze NIP podatnika i sekwencji znaków numerycznych.

KSeF został wprowadzony w październiku 2021 roku, a od 2022 roku funkcjonował jako opcjonalny system rozliczania faktur. Celem tego systemu jest ułatwienie przedsiębiorcom rozliczeń, zwłaszcza faktur korygujących i faktur zaliczkowych, oraz wzmocnienie kontroli nad rozliczeniem podatku VAT. Istotnym bodźcem do korzystania z KSeF jest możliwość zwrotu VAT o 20 dni szybciej niż w przypadku tradycyjnych rozliczeń, co oznacza termin 40 dni od złożenia deklaracji podatkowej, zamiast 60 dni. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2024 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich firm, które używają faktur VAT. Dla sektora MŚP nierozliczającego się z VAT obowiązek ten wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Faktury ustrukturyzowane będą dostępne wyłącznie w formie elektronicznej, generowane przez oprogramowanie interfejsowe, zgodnie z określonym wzorcem. KSeF umożliwia wystawianie, odbieranie, przechowywanie i dostęp do faktur ustrukturyzowanych, a także ich analizę i kontrolę. Takie faktury posiadają taką samą moc dokumentacyjną jak faktury elektroniczne i papierowe. Przechowywane będą przez 10 lat od roku wystawienia, a w przypadku przedawnienia zobowiązań podatkowych, do czasu upływu terminu przedawnienia.

Wszystkie te zmiany mają na celu ułatwienie działalności gospodarczej przedsiębiorców i poprawę warunków prowadzenia biznesu.

Źródło : https://www.etransport.pl/wiadomosc,71407,od_dzisiaj_zmiana_w_przepisach_o_krajowym_systemie_e_faktur.html

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy