Zmiany w delegowaniu pracowników oraz zakaz wyprzedzania!

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

23 maja 2023r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, dotyczących pakietu mobilności. Zmiana będzie dotyczyła firm transportowych z UE i poza UE, które wykonują operacje transportowe na terenie PL, a tym samym te firmy także będzie obowiązywało rejestrowanie swoich pracowników w systemie IMI oraz dla firm z poza UE w systemie ZUS. Zagraniczne firmy będą musiały rozliczać swoich pracowników zgodnie z pakietem mobilności w kwestiach płacy minimalnej (czyli firmy te wykonujące kabotaż bądź operacje typu cross trade będą zobowiązane wypłacić płace minimalna Polską)  dodatkowo dla naszych rodzimych przewoźników zostanie wprowadzona nazwa „diety wirtualnej” co ma ułatwić rozliczenie wynagrodzeń kierowców w kwestii prawidłowego naliczenia ZUS i PIT.  Jest to zabieg kosmetyczny ze względu na to, iż w polskich przepisach nie istniała do tej pory ta definicja w szczególności w urzędach skarbowych co powodowało problem z rozliczeniem prawidłowo pracownika w zeznaniu rocznym.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodatkowo 17 maja Rząd przyjął przepisy zakazujące wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Projekt zmian w przepisach przewiduje zakaz wyprzedzania dla pojazdów ciężarowych na wszystkich drogach szybkiego ruchu, które mają nie więcej niż dwa pasy w jednym kierunku. To oznacza, że zmiany dotkną niemal wszystkich polskich autostrad oraz drogi ekspresowe. Ciężarówki będą mogły się wyprzedzać jedynie na odcinkach, gdzie są trzy pasy, pozostawiając lewy pas wyłącznie dla ruchu samochodów osobowych. Te przepisy będą rozpatrywane razem z regulacjami dotyczącymi zaniechania poboru opłat od aut osobowych na państwowych autostradach. Jeśli na etapie prac parlamentarnych nie zostanie dla nich ustalona inna data wejścia w życie, zaczną obowiązywać od 1 lipca.

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy