Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 4 lutego 2021 r., natomiast do 3 lutego 2021 r. wszyscy przewoźnicy towarów wykonujący usługi do/z lub w tranzycie przez Węgry, oraz wykonujący przewozy kabotażowe na terenie tego kraju podlegają obowiązkowi rejestracji. W przypadku:

Obowiązek rejestracji dotyczy teraz  tylko tych którzy realizują przejazdy poza UE na podstawie zezwoleniu Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT) lub dwustronnego zezwolenia:

transport międzynarodowy pojazdami powyżej 3,5 t,
kabotaż na Węgrzech,
międzynarodowy przewóz towarów na własny użytek pojazdem powyżej 3,5 t

Transport międzynarodowy na podstawie Licencji Wspólnotowej nie musi być rejestrowany czyli w uproszczeniu wykonywanych bez przekroczenia granicy UE . Tylko przesyłki z poza UE na podstawie oddzielnego zezwolenia muszą być rejestrowane w systemie.

Do dnia 3 lutego  wszystkie firmy które kwalifikują się powinny być zarejestrowane w systemie Bireg.

Zapisy wchodzą w życie 8 dni po opublikowaniu. Powinno się w ciągu 8 dni zarejestrować.

Podczas zakładania konta podajemy informacje:

– numer licencji

– nazwę przedsiębiorstwa

– dane siedziby

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy