ROZLICZENIE CZASU PRACY KIEROWCY ZAWODOWEGO

USŁUGI  PODSTAWOWE

             Dokumentacja kierowców:

 • nadzór nad dokumentacją związaną z kierowcami
 • stworzenie bądź dostosowanie istniejących regulaminów pracy i wynagradzania zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również zgodnie z potrzebami Klienta
 • audyt dokumentacji pod kątem wymogów Państwowej Inspekcji Pracy
 • bieżąca aktualizacja dokumentacji w wyniku zmian przepisów, interpretacji lub postępowań służb kontrolnych
 • Analiza „TACHO”
 • pełna analiza czasów jazdy i odpoczynków kierowców pod kątem kontroli Inspekcji Transportu Drogowego
 • druki naruszeń
 • kontrola tygodniowa
 • sprawdzanie ciągłości liczników pojazdów
 • przypomnienia ważnych terminów tj. koniec ważności uprawnień bądź kwalifikacji wstępnej kierowców
 • Ewidencja czasu pracy
 • rozliczanie czasu pracy kierowców zgodnie z wymaganiami Państwowej Inspekcji Pracy
 • wyliczanie nadgodzin, dodatków za pracę w porze nocnej oraz dyżurów
 • rozliczanie ryczałtów
 • analiza naruszeń pod katem PIP
 • Płaca minimalna
 • rejestr czasu pracy kierowcy na terytorium danego kraju z uwzględnieniem narzuconych przez prawo stawek minimalnych
 • Rozliczanie podróży służbowych kierowców
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych kierowców bez uwzględnienia wypłacanych zaliczek na delegację i rachunków podróży służbowej.
 • Doradztwo prawne
 • bieżąca pomoc w formie konsultacji telefonicznych z zakresu analizy i rozliczania czasu pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (rozp. 561 i UOCP)

USŁUGI  DODATKOWE

 • Odwołania od kar administracyjnych lub nałożonych podczas kontroli kierowcy na drodze
 • Reprezentant Francja
 • Tłumaczenia dokumentów (Francuski, Niemiecki)
 • Reprezentacja specjalisty przy postępowaniach z ITD, PIP, SG, IC oraz Policją dotyczących zagadnień czasu pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym
 • Porady prawne (e-mail, telefon)
 • Reprezentacja w formie pisemnej oraz stawiennictwo pełnomocnika w rozprawie (koszty dojazdu są płatne dodatkowo 0,83 zł netto/km liczone od siedziby firmy)
 • Sporządzenie dokumentów, umów, aktów wewnętrznych (tj. regulaminy, uchwały, protokoły zgromadzeń, itp.) oraz wniosków do organów rejestrowych
 • Koszty substytucji (lokalny adwokat lub radca prawny) – koszt ustalany indywidualnie
 • Wywiad gospodarczy
 • Sporządzanie oraz ocena umów spedycyjnych

Masz pytania pisz