Przejście z viaTOLL do e-TOLL

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Co należy zrobić przed wygaszeniem systemu viaTOLL:

 • Dokonać zwrotu OBU, aby uzyskać zwrot kaucji za urządznie,
 • Zarejestrować się w e-TOLL i wyrejestrować się z viaTOLL,
 • Rozliczyć środki znajdujące się na jego koncie, jednak rozliczenie środków jest możliwe w ciągu 12 miesięcy od wygaszenie systemu viaTOLL, czyli do 30 września 2022r. Po upłynięciu tego czasu środki znajdujące się na koncie użytkownika w viaTOLL zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.

Jak można wyrejestrować się z viaTOLL i odzyskać środki z systemu w okresie przejściowym?

 • Użytkownik, który nie jest zarejestrowany w systemie e-TOLL:
 • Bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta viaTOLL, wypełniając stosowny formularz,
 • Wysyłając podpisany w/w formularz na adres info@viatoll.pl
 • Wysyłając w/w formularz na adres Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań
 • Użytkownik zarejestrowany w systemie eTOLL:
 • Bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta viaTOLL, wypełniając stosowny formularz,
 • Bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL składając dyspozycję zwrotu środków, dołączając podpisany formularz,
 • Wysyłając podpisany formularz na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl,
 • Wysyłając podpisany formularz na adres Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań,
 • Składając dyspozycję w Internetowym Koncie Klienta po uprzednim uwierzytelnieniu.

Jak wyrejestrować się z systemu viaTOLL i odzyskać środki po jego wygaszeniu?

 • Przesłać na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl zdjęcie OBU obrazujące jego numer identyfikacyjny, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie,
 • Zarejestrować się w e-TOLL i wyrejestrować się  z viaTOLL,
 • Rozliczyć środki znajdujące się na jego koncie, przy czym takie rozliczenie tych środków jest możliwe w ciągu 12 miesięcy od wygaszenia systemu viaTOLL czyli do 30 września 2022r. Po tym terminie środki znajdujące się na koncie użytkownika w viaTOLL zostaną przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego.
 • Użytkownik niezarejestrowany w systemie e-TOLL:
 • Wysyłając podpisany formularz na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl,
 • Załączając podpisany formularz na stronie internetowej etoll.gov.pl
 • Użytkownik zarejestrowany w systemie e-TOLL:
 • Bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL składając dyspozycję zwrotu środków, dołączając podpisany formularz,
 • Składając dyspozycję w Internetowym Koncie Klienta po uprzednim uwierzytelnieniu,
 • Wysyłając podpisany formularz na adres info@viatoll.pl lub kontakt@etoll.gov.pl

Do kiedy można zwrócić urządzenie viaBOX?

Urządzenie to można zwrócić do 30 września 2022r. w Miejscu Obsługi Klienta, od 1 października 20221r. Szef KAS nie przyjmuje urządzeń pokładowych viaBOX, zwroty kaucji będą realizowane na podstawie formularza reklamacyjnego oraz zdjęcia w/w urządzenia.

Jaki masz czas na ubieganie się o zwrot kaucji i salda z systemu viaTOLL?

Na złożenie wniosku o zwrot kaucji/salda z systemu viaTOLL, masz 12 miesięcy od momentu wygaszenia systemu viaTOLL, tj. ostateczny termin złożenia wniosku przypada na 30 września 2022r.

!WAŻNE! Adres e-mail: kontak@etoll.gov.pl będzie dostępny od 24 maja 2021r.

Wzory dokumentów wykorzystywanych w systemie e-TOLL(w załącznikach):

 1. Formularz reklamacyjny e-TOLL
 2. Formularz zmiany danych
 3. Formularz wyrejestrowania użytkownika
 4. Formularz pełnomocnictwa

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy