Płace minimalne- przypominamy

Autor:

Kategoria :

Przepisy/zasady

Opublikowano :

Zapraszamy na :

AUSTRIA

Wymagane dokumenty:
 • umowa o pracę w języku niemieckim lub angielskim;
 • zaświadczenie A1;
 • zapisy z urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców (na karcie kierowcy – 28 dni wstecz);
 • zaświadczenie o delegowaniu.

Dokumenty te mogą być przechowywane w wersji elektronicznej (np. pen-drive lub inny nośnik).

Nie ma potrzeby przechowywania w kabinie pozostałych dokumentów dotyczących wysokości oraz wypłaty wynagrodzenia – powinny być jednak przesłane właściwemu organowi tuż po przeprowadzonej kontroli.

NIEMCY

Wymagane dokumenty:
 • umowa o pracę/zlecenie;
 • dokumentacja czasu pracy na terenie Niemiec;
 • dokument naliczenia płac zgodny z płaca minimalną;
 • dowód wypłaty/przelewu tego wynagrodzenia dla pracownika.

Dokumenty związane z pracą na terytorium Niemiec muszą być przechowywane przez co najmniej 2 lata i dostarczone do właściwej jednostki kontrolnej w Niemczech w przypadku pojawienia się kontroli u pracodawcy.

Od 1 stycznia 2019 r. stawka godzinowa wynosi 9,19 EUR za godzinę.

Od 1 stycznia 2020 r. stawka godzinowa wzrośnie do 9,35 EUR za godzinę.

FRANCJA

Wymagane dokumenty:
 • umowa o pracę (brak obowiązku tłumaczenia na język francuski);
 • zaświadczenie A1;
 • zaświadczenie o delegowaniu w języku francuskim.
 • reprezentant

Stawka godzinowa wysoce wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych wynosi 10,17 EUR.

WŁOCHY

 • Kabotaż
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy;

Przedstawiciel przechowuje następujące dokumenty (przez okres delegowania oraz 2 lata po jego zakończeniu):

 • umowa w języku włoskim;
 • zaświadczenie A1;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • ewidencja czasu pracy;
 • paski płac.

Od 2017 roku stawki płacy minimalnej wynoszą:

– busy do 3,5 tony oraz pojazdy o dmc do 8 ton – 9,85 EUR

– pojazdy ciężarowe i ciągniki siodłowe o dmc powyżej 8 ton – 10,12 EUR

HOLANDIA

 • Kabotaż oraz transport międzynarodowy

Od 1 stycznia 2019 r. godzinowa stawka płacy minimalnej wynosi 9,33 EUR

Wymagane dokumenty:

Pracodawca w trakcie całego okresu delegowania powinien posiadać, w formie pisemnej lub elektronicznej, dokumenty delegowanych pracowników i dostarczać je na wezwanie właściwych organów kontroli. Dokumenty mogą być przechowywane w języku oryginalnym, nie ma obowiązku tłumaczenia ich na język holenderski. Wśród potrzebnych dokumentów w art. 9 ustawa wymienia między innymi:

 • umowę o prace;
 • oświadczenie o którym mowa w art. 626 z Księgi 7 Kodeksu cywilnego, między innymi: paski wypłaty z wyszczególnieniem: kwoty netto, brutto, dodatków urlopowych, składników wynagrodzenia, liczbę godzin pracy;
 • oświadczenie zawierające następujące dane (art. 655 k Księgi 7 Kodeksu Cywilnego), miedzy innymi: miejsce wykonywania pracy, stanowisko, data zatrudnienia, czas trwania umowy
  o pracę, ilość dni urlopu, okres wypowiedzenia umowy, dzienna i tygodniowa norma czasu pracy, płaca zasadnicza;
 • ewidencja czasu pracy w Holandii (wg. WPHI Ambasady RP w Holandii, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce);
 • dowód odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne– czyli konieczne jest uzyskanie dokumentu A1.

BELGIA

 • Płaca minimalna dotyczy kierowców w sytuacji, gdy prawem właściwym dla świadczonych usług oraz umowy pracownika jest prawo belgijskie.

Belgijskie przepisy znajdują zastosowanie zatem jedynie w przypadku, gdy umowa o pracę podlega belgijskiemu prawu. Wydane do tej pory wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości określają czynniki, jakie muszą tu zaistnieć.

Belgię możemy uznać za kraj, któremu podlega umowa o pracę, jeśli:

 • to z niego otrzymuje polecenia i instrukcje kierowca;
 • organizowana jest w nim praca kierowcy;
 • to w nim kierowca dokonuje rozładunku przewożonego towaru;
 • to w nim kierowca rozpoczyna trasę / musi stawić się przed rozpoczęciem podróży;
 • oraz kończy podróż / trasę;
 • to w nim zwykle wykonywany jest przewóz przez kierowcę.
Wymagane dokumenty:
 • dowód osobisty lub paszport i wizę (w przypadku osób niebędących obywatelami UE);
 • dokument L-1 – deklaracja potwierdzająca oddelegowanie;
 • zaświadczenie A1;
 • fakultatywne dokumenty: umowa o pracę oraz pasek wynagrodzenia.

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy