PIP/PIT i wynagrodzenie, czyli krótko o najważniejszych zmianach w 2019 roku

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

  1. Zacznijmy od zmiany w wysyłaniu PIT11 – ze względu na przewidzianą karę za opóźnienie, która może wynieść nawet kilka milionów złotych, niedotrzymanie terminu zostanie uznane za przestępstwo skarbowe, wówczas grzywna może być astronomiczna. Został skrócony czas na wysłanie formularza PIT11 do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia i tylko wyłącznie drogą elektroniczną – a nie jak dotąd do końca lutego.
  2. Doczekaliśmy się też zmiany wypłacania wynagrodzenia zgodnie z art. 86 §3 kodeksu pracy, pracodawca został zobligowany do 22 stycznia 2019 r. do poinformowania wszystkich pracowników pobierających do tej pory wynagrodzenie do “ręki” o konieczności podania numeru rachunku płatniczego na które będzie przelewał wynagrodzenie. Istnieje też możliwość dalszego wypłacania wynagrodzenia do rąk własnych ale tylko kiedy pracownik złoży stosowny wniosek do pracodawcy w terminie 7 dni od daty kiedy dostał informacje o podaniu nr konta.
  3. Zmiany wraz z nowelizacją Kodeksu Pracy dotknęły również okresu przechowywania dokumentów pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. ten okres wynosi 10 lat. W przypadku zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. – również 10 lat, jednak pracodawca musi złożyć stosowny raport informacyjny w ZUS . Dla przypomnienia poprzedni okres przechowywania dokumentów wynosił 50 lat. Pracodawcy mogą prowadzić dokumentację pracowniczą w wersji papierowej lub elektronicznej. Kolejna zmiana to – wraz ze świadectwem pracy, pracodawca będzie musiał wydać pracownikowi informacje o okresie przechowywania, zniszczeniu dokumentacji jeżeli nie zostanie odebrana w ciągu 30 dni.

Tomasz Orłowski

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy