Oddelegowanie bez podatku, Obowiązkowy e-Urząd Skarbowy, Płaca minimalna w górę

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Zakwaterowanie i transport w czasie oddelegowania pracownika nie podlegają opodatkowaniu

Delegacja i oddelegowanie to terminy podobne, ale różne. Delegacja oznacza krótkotrwałe wykonywanie obowiązków służbowych poza siedzibą pracodawcy, np. wyjazd na szkolenie lub spotkanie z klientem. Oddelegowanie to czasowe przeniesienie miejsca pracy, np. pracownik budowlany może pracować w innym miejscu, na przykład w innym mieście czy kraju, aby budować obiekt na zlecenie kontrahenta.

Koszty delegacji zwolnione z podatku:

Jeśli koszty delegacji są w ramach diet lub innych świadczeń od pracodawcy, nie podlegają opodatkowaniu. Jeśli pracodawca nie zapewnia wyżywienia, pracownik otrzymuje dietę, która pokrywa jego potrzeby żywieniowe. Czasem posiłek może przekroczyć limit diety, wtedy pracownik musi zapłacić podatek od nadwyżki, który jest potrącany z pensji. Jeśli na przykład koszt posiłku w czasie oddelegowania przekroczy limit diety o 100 zł, pracownik zapłaci podatek w wysokości 12 lub 32 zł, zależnie od swojego progu podatkowego.

Zmiana wyroku NSA:

W przypadku oddelegowania pracowników sytuacja może być bardziej skomplikowana niż przy delegacjach. Wcześniej, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakwaterowanie podczas oddelegowania było opodatkowane do kwoty 500 zł miesięcznie. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny zmienił swoje stanowisko od 1 sierpnia 2023 roku. Teraz uznaje się, że świadczenia z noclegu i transportu w czasie oddelegowania nie podlegają opodatkowaniu.

To ważne, ponieważ NSA odwołał się do przepisów unijnych, które wyjaśniają, że świadczenia rzeczowe nie są częścią wynagrodzenia i nie podlegają opodatkowaniu. To istotna zmiana po pięciu latach jednolitego stanowiska sądów administracyjnych, które wcześniej uznawały te świadczenia za opodatkowane.

Źródła: https://www.pit.pl/aktualnosci/przelomowy-wyrok-nsa-ws-opodatkowania-dodatkowych-swiadczen-dla-oddelegowanych-pracownikow-1008779

e-Urząd Skarbowy obowiązkowy dla spółek, fundacji i stowarzyszeń

Przez system e-Urząd Skarbowy można m.in. uzyskać zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, eliminując potrzebę korzystania z papierowych dokumentów i ułatwiając komunikację spółek z urzędami skarbowymi. Od 23 czerwca 2023 roku korzystanie z tego systemu stało się obowiązkowe dla spółek, fundacji i stowarzyszeń.

Konieczna jest zgoda na elektroniczną komunikację z urzędem

Za pośrednictwem e-Urzędu można otrzymywać i składać pisma do Urzędów Skarbowych i Krajowej Administracji Skarbowej. Aby spółki, fundacje i stowarzyszenia mogły korzystać z platformy, muszą wyrazić zgodę na prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej.

– Przez e-Urząd można ubiegać się o wydanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, a dzięki elektronicznemu obiegowi informacji dokument można otrzymać jeszcze tego samego dnia. System ułatwia również komunikację między instytucją a urzędem w przypadku wykrycia błędów w dokumentacji czy wszczęcia kontroli – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Upoważnienie tylko dla osób z numerem PESEL

Warto zaznaczyć, że spółka jako taka nie korzysta bezpośrednio z e-Urzędu. – Pracownicy oraz osoby zasiadające w zarządzie, włączając w to prezesa oraz upoważnionych pracowników spółki, fundacji czy stowarzyszenia, mogą używać platformy w imieniu swojej instytucji, po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia – wskazuje ekspert inFakt.

Instytucje mogą udzielić upoważnienia jednemu lub kilku pracownikom. Otrzymają oni dostęp do e-Urzędu pod warunkiem, że posiadają numer PESEL. Po uwierzytelnieniu konta instytucji w systemie podatki.gov.pl, wszystkie dokumenty będą przysyłane wyłącznie w formie elektronicznej, eliminując konieczność obsługi papierowych formularzy i przyspieszając proces biurokratyczny.

Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można się zalogować także danymi podatkowymi.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją na oficjalnej stronie https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/e-us-krok-po-kroku-zobacz-jak-to-dziala/

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/koniec-z-papierowa-korespondencja-e-urzad-skarbowy-obowiazkowy-dla-spolek-fundacji-i-stowarzyszen-1008784

Rozporządzenie o Płacy Minimalnej na Rok 2024 w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę, które będzie obowiązywać w roku 2024, wraz z nową stawką godzinową dla umów cywilnoprawnych. Rozporządzenie jest ostateczne i nabiera mocy prawnej od 1 stycznia 2024 roku. Dnia 15 września 2023 roku, w Dzienniku Ustaw, ukazało się długo oczekiwane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2024 (Dz.U. 2023 poz. 1893).

Dwie Podwyżki Płacy Minimalnej na Rok 2024

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem RM, płaca minimalna na rok 2024 będzie kształtować się w następujący sposób:

  1. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku – jej wysokość wyniesie 4.242 zł,
  2. Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku – jej wysokość wyniesie 4.300 zł.

Wyższa Stawka Godzinowa Dla Umów Cywilnoprawnych na Rok 2024

Rozporządzenie określa również nowe minimalne stawki godzinowe dla umów cywilnoprawnych. Podobnie jak w przypadku płacy minimalnej, stawki godzinowe również będą ulegać dwukrotnej zmianie w trakcie roku. Zgodnie z rozporządzeniem, osiągną one następujące wartości:

  1. 27,70 zł – od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku,
  2. 28,10 zł – od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Źródło: https://www.pit.pl/aktualnosci/rozporzadzenie-o-placy-minimalnej-2024-w-dzienniku-ustaw-1008783

https://www.etransport.pl/wiadomosc,71552,zakwaterowanie_i_transport_w_czasie_oddelegowania_pracownika_nie_podlegaja_opodatkowaniu.html

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy