Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Od 16 maja zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA. Od w/w daty trzeba będzie w nich podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego.

Nie trzeba już uzupełniać informacji o kodzie zawodu dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja 2021r. Płatnik nie jest zobowiązany już do składania dokumentu zgłoszeniowego korygującego tylko po to, aby wykazać kod zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przed 16.05.2021r.

Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych aktywnych zawodowo, np. pracowników, zleceniobiorców.

Kod zawodu trzeba będzie podawać:

  • zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),
  • na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń.

Zmiany w ZUS ZUA i ZUS ZZA

W formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” trzeba wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

Natomiast w formularzu ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych” w bloku V dodane będzie pole 02: „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”.

Kod wykonywanego zawodu

Podawany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Jest ona określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. 

Wyszukiwarka kodów zawodów jest dostępna na stronie GUS i na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Zmiana kodu zawodu

Jeżeli po 15.05.2021r. płatnik zgłosi ubezpieczonego do ZUS z kodem zawodu, a później zmiana tego kodu będzie konieczna, to powinien zgłosić zmianę na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. W powyższym przypadku obowiązuje zasada, która nakazuje powiadomienie ZUS o zmianach w odniesieniu do wcześniej wykazanych w zgłoszeniu.

Nowe wersje programów Płatnik i ePłatnik

Od 16 maja 2021 r. nie będzie można korzystać z dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. ZUS dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do tych zmian. Odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z listy.

Poniższy link prowadzi do wyszukiwarki kodów zawodów:https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow?fbclid=IwAR2M9bX0Rg0nJIGnlaCqe9pb1eOBp4uQ9WtpjQqTZT7821IddnfSqY–HWo

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy