Nowy projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Zmiany w liczeniu wirtualnych diet

Nowy projekt Ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przyjęty przez Radę Ministrów, ma wprowadzić zasady delegowania kierowców zagranicznych do Polski oraz wprowadzić istotne zmiany w Ustawie o czasie pracy kierowców, dotyczące rozliczenia wynagrodzeń kierowców międzynarodowych.

Projekt proponuje zmiany w liczeniu wirtualnych diet, ustalając nową stałą stawkę “wirtualnej diety” dla wszystkich krajów. Stawki te wynoszą odpowiednio: 60 euro dla ulgi od podstawy składek ZUS oraz 20 euro dla ulgi podatkowej. Wzrost tych stawek oznacza znaczący wzrost kwoty wirtualnej diety, co może skutkować wyższym wynagrodzeniem netto dla kierowców międzynarodowych lub mniejszymi kosztami dla firm.

  1. Nadal wynagrodzenie kierowców będzie naliczane z zastosowaniem zasady umniejszenia podstawy do ZUS i PIT w oparciu o liczbę dni pobytu za granicą. Przy czym umniejszenie podstawy do ZUS, jak dotychczas, będzie możliwe, gdy kierowca otrzyma wynagrodzenie wyższe, niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie (w roku 2023: 6.935 zł.
  2. Zamiast naliczania tzw. wirtualnych diet, będzie jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą, która wynosić będzie 60 euro. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 60 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 60 euro.
  3. Umniejszenie podstawy do PIT będzie możliwe również w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
  4. Zamiast umniejszenia podstawy do PIT o 30% wartości wirtualnych diet, będzie jedna, stała kwota za każda dzień pobytu za granicą, która wynosić będzie 20 euro. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 20 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 20 euro.
  5. W przypadku kierowców uznanych za pracowników delegowanych (wykonujących operacje typu cross-trade lub operacje kabotażowe), ma zostać wprowadzona możliwość wypłaty wynagrodzenia w II ratach:

Wysokość wynagrodzenia kierowcy i ilość dni spędzonych za granicą będą miały istotne znaczenie dla wpływu tych zmian. Firmy, które mają obecnie wyższą podstawę składek niż 6935 zł, odczują większe obniżenie kosztów.

Projekt precyzuje również sposób liczenia dni do wirtualnych diet, wykluczając urlopy, chorobowe i zmieniając zasady liczenia niepełnych dni.

Zwrot kosztów bez ZUS i PIT

Kolejną ważną zmianą jest doprecyzowanie zwrotu kosztów noclegów, dojazdów i innych niezbędnych wydatków. Zwrot tych kosztów, nieprzekraczający faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatków przez kierowcę, będzie nieopodatkowany i nieoskładkowany.

Projekt wprowadza także zmiany w terminach wypłaty wynagrodzeń, które będą mogły odbywać się w dwóch ratach. Pierwsza rata zostanie wypłacona do 10. dnia miesiąca, przy czym jej wysokość zależy od miesięcznego przychodu kierowcy. Druga rata zostanie wypłacona niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, jednak nie później niż do 21. dnia miesiąca.

Wejście w życie

Aktualnie projekt Ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 maja 2023 roku i zostanie przedstawiony Sejmowi i Senatowi, gdzie może ulec zmianom.

W przypadku wejścia projektu w życie w obecnej formie, konieczne będą zmiany w liczeniu wirtualnych diet oraz procedur wypłaty wynagrodzenia.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-delegowaniu-kierowcow-w-transporcie-drogowym

https://inelo.pl/nowe-zasady-wynagradzania-kierowcow-miedzynarodowych/?utm_source=email&utm_medium=getresponse&utm_campaign=news

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy