NOWE OBOSTRZENIA DOTYCZĄCE WJAZDU DO AGLOMERACJI LONDYŃSKIEJ

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

W dniu 1 marca r. w regionie administracyjnym ,,Greater London” – to znaczy Miasta Londynu oraz 32 gmin miejskich – wejdą w życie nowe obostrzenia. Mianowicie kierowcy pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton będą zobowiązani do ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na wjazd na obszar Aglomeracji Londyńskiej – mianowicie zezwolenie Direct Vision Stanard i HGV. Obostrzenia wynikają z uchwalenia aktu Standard Direct Vision.

Posiadanie rzeczonego zezwolenia będzie weryfikowane i egzekwowane na terenie całego Greater London 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.

W przypadku wjazdu bez wymaganego zezwolenia przewoźnicy zostaną ukarani mandatem karnym PCN w wysokości do 550 GBP. Jeśli mandat zostanie zapłacony w ciągu 14 dni, kwota zostanie obniżona do 275 GBP, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni).

CZYM JEST DIRECT VISION SYSTEM?

            Direct Vision Standard mierzy, jaka jest widoczność kierowcy samochodu ciężarowego z okna kabiny ciągnika siodłowego. Wskazuje on także na poziom ryzyka dla niechronionych użytkowników dróg, takich jak osoby spacerujące czy poruszające się rowerem w pobliżu pojazdu ciężarowego. Poziom widoczności został wyrażony w skali od 0 (słaba) do 5 (doskonała) gwiazdek.

OKRES KARENCJI

            Co do zasady wymagania narzucone aktem Standard Direct Vision powinny być spełnione do dnia 1 marca 2021 r., jednak Transport for London przewidział 90 dni okresu karencji, dla tych którzy zamówili komponenty Safe System i obecnie z powodu opóźnień w dostawach i montażu, nie są w stanie spełnić ww. wymagań przed 1 marca 2021 r.  Celem skorzystania z okresu karencji należy przesłać przed 1 marca 2021 r. dokumentację od firmy, której zleciliśmy montaż i produkcję komponentów Safe System wraz ze wskazaniem:

  • terminu montażu,
  • oraz numeru rejestracyjnego pojazdu,

na adres poczty elektronicznej Transport of London: DVSGracePeriod@TfL.gov.uk           

Po rozpatrzeniu wniosku organ wyśle pisemne potwierdzenie swojej decyzji. Przesłanie dokumentacji po 1 marca 2021 r. nie uprawnia do skorzystania z okresu karencji.

OKRES WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA

Okres ważności uzyskanego zezwolenia zależy od ilości uzyskanych gwiazdek przez dany pojazd:

  • pozwolenia zero gwiazdek będą ważne do października 2024 r.,
  • pozwolenia jedno i dwugwiazdkowe będą ważne do października 2024 r.,
  • zezwolenia trzy i więcej-gwiazdkowe będą ważne przez okres 10 lat od uzyskania zezwolenia.

Pojazdy ocenione od 0 – 3 gwiazdek będą musiały zostać wyposażone w Progressive Safe System od 2024 r.

Pojazdy spoza Wielkiej Brytanii

Pojazdy zarejestrowane poza Wielką Brytanią o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton wjeżdżające lub eksploatowane w Londynie będą również musiały posiadać ważne zezwolenie. Procedura ubiegania się o zezwolenie jest analogiczna tak jak w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii. Tam, gdzie istnieje wymóg przedstawienia dokumentów rejestracyjnych, takich jak dziennik V5C, akceptowane są zagraniczne odpowiedniki.

Direct Vision Standard zostanie poddany ponownej dyskusji w 2022 roku i uwzględnione zostaną wszelkie dodatkowe technologie lub wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo, które nie są obecnie dostępne.

Zmiany w normach emisji LEZ od 2021 roku

Zaostrzone zostały także normy emisji LEZ dla ciężkich pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Wchodzą one w życie również 1 marca 2021 r. Ciężkie pojazdy z silnikiem Diesla, w tym samochody ciężarowe, autobusy, autokary i pojazdy specjalistyczne, będą musiały spełniać normy emisji spalin Euro VI (NOx i PM) lub uiszczać dzienną opłatę za jazdę po obszarze Wielkiego Londynu. Dotychczasowy standard emisji LEZ dla samochodów ciężarowych to: Euro IV, pył zawieszony (PM). W przypadku pojazdów ciężarowych nie ma już konieczności płacenia osobnej opłaty ULEZ. W sytuacji, gdy pojazd spełnia normę Euro IV lub Euro V konieczne będzie uiszczanie dziennej opłaty w wysokości 100 GBP. Jeśli pojazd nie spełnia nawet normy Euro – IV opłata wzrasta do 300 GPB dziennie. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się pod niżej wskazanym adresem: Changes to the LEZ – Transport for London (tfl.gov.uk)

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące opisanych zagadnień można znaleźć pod wskazanym adresem internetowym w specjalnie utworzonym dla tego celu poradniku

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy