Kabotaż – zasady ogólne

Autor:

Kategoria :

Przepisy/zasady

Opublikowano :

Zapraszamy na :

 Poniżej omawiamy zasady kabotażu, jest to częsta przyczyna wysokich kar w szczególności na terytorium Francji. Tamtejsze służby kontrolne są wyczulone na “nielegalny” kabotaż i mają ogromne doświadczenie w kontrolowaniu takich operacji transportowych. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  Art. 8  1072/2009 wskazuje określenie wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. W myśl tych zasad każdy przewoźnik wykonujący zarobkowy drogowy przewóz rzeczy jest uprawiony do wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium państw członkowskich UE.

Opisując takie przewozy bardziej przystępnym językiem są to:

 “tymczasowe przewozy krajowe np. na terytorium Francji”.

Pamiętamy o zasadach: 

  • przewoźnik musi posiadać licencję wspólnotową
  • jeżeli kierowca pochodzi z państwa trzeciego powinien posiadać świadectwo kierowcy
  • kabotaż wykonuje się w następstwie przewozu międzynarodowego
  • wykonuję się go tym samym pojazdem lub tym samym pojazdem silnikowym w przypadku zestawu pojazdów
  • musi posiadać odpowiednie dokumenty przewozowe (w przypadku Francji częste kontrole dokumentu CMR mają na celu wychwycenie “nielegalnych” kabotaży)

WAŻNE !

Ilość operacji kabotażowych nie może przekroczyć 3 w terminie siedmiu dniu po rozładunku wynikającego z transportu międzynarodowego ! Należy też pamiętać, że każdy rozładunek jest traktowany jako oddzielna operacja.

Dla przykładu : Przewoźnik X podjął ładunek w Poznaniu, całkowity rozładunek nastąpił w Paryżu =(koniec operacji międzynarodowej) -> następnie podjął załadunek w Marsylii (zaczynamy kabotaż) ->rozładunek w Lyonie (koniec pierwszego przewozu kabotażowego) -> następnie podjął załadunek w Tuluzie (zaczynamy kabotaż) ->rozładunek w Bordeux (koniec drugiego przewozu kabotażowego) -> następnie podjął załadunek w Nicea (zaczynamy kabotaż) ->rozładunek w Calais (koniec trzeciego przewozu kabotażowego). KONIEC operacji, maksymalny czas do końca siódmego dnia ( definicja 7 dni – są to dni kalendarzowe liczone od 00:00 do 24:00)

Kabotaż możemy wykonać też w przypadku wjazdu do kraju potocznie mówiąc “na pusto”  bez ładunku. Jednak należy pamiętać, iż w tym przypadku zasady ulegają zmianie. Co najważniejsze – przewoźnik może wykonać tylko jedną operację kabotażową w przeciągu 3 dni (definicja 3 dni jest taka sama jak w przypadku 7 dni). Jest to dosyć przydatne przy powrotach gdzie przewoźnik nie musi generować pustych przebiegów.

Dla przykładu: Przewoźnik X podjął ładunek w Poznaniu, pełen rozładunek odbył się w Hiszpanii. Wracając do Polski może podjąć ładunek w Marsylii i rozładować zestaw w Paryżu (koniec operacji kabotażowej maksymalnie w terminie 3 dni). Przewoźnik może podjąć kolejny ładunek we Francji ale tylko z przeznaczeniem do innego kraju np. Niemiec lub wyjechać  “na pusto” z Francji i podjąć następny ładunek we Włoszech i tu analogicznie znów ma maksymalnie 3 dni.

BARDZO WAŻNE – należy pamiętać, iż ogranicza nas czas – 3 dni na wykonanie całej operacji w jednym Kraju, dodatkowo wracając z kierunku gdzie był wykonany transport międzynarodowy (w tym przypadku Hiszpanii) musimy się zmieścić w czasie 7 dni od pierwszego rozładunku (w Hiszpanii).  W skrócie – poruszając się “na pusto” jedna operacja = jedno państwo

Jaka jest różnica wykonywania operacji kabotażowych między pojazdami o DMC powyżej 3,5t  i  pojazdami o  DMC do 3,5t ? Jedyna to taka, iż pojazdy do 3,5t nie muszą posiadać licencji wspólnotowej.

                Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, interesuję Cię coś co nie wynika jasno z powyższego artykułu – pisz na 

                                                                                                  prawo@lap-rozliczenia.pl 

 

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy