ELEKTRONICZNY LIST PRZEWOZOWY

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

11 września 2019 roku przedsiębiorcy będą mogli wystawiać list przewozowy CMR w formie elektronicznej.

Czym jest E-CMR?

Elektroniczny list przewozowy to nowa, elektroniczna wersja tradycyjnego listu przewozowego. Dokument wystawiany w takiej formie ma usprawnić komunikację między przedsiębiorcami i transportem. Zwiększa on również efektywność działań służb bezpieczeństwa, które mogą monitorować przewożone ładunki. Wystawienie listu w formie elektronicznej ma takie same rezultaty jak w formie papierowej. Wykorzystuje się do tego firmowe systemy TMS i platformy działające w chmurach pozwalające na pełną wymianę informacji.

Takie rozwiązanie stosują już:

Holandia, Dania, Hiszpania, Bułgaria, Litwa, Szwecja, Słowacja, Finlandia, Czechy, Łotwa, Szwajcaria, Norwegia.

Jakie są zalety E-CMR?

  • oszczędność czasu przedsiębiorców
  • szybki dostęp do informacji dotyczących załadunku
  • bardziej dokładne i przejrzyste dane
  • monitorowanie transportu
  • wygodniejsze przechowywanie i archiwizacja dokumentów
  • szybsza obsługa
  • zręczne wystawianie rachunków i reklamacji

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy