Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Informacje dotyczące  Niemiec na dzień  19.02.2021 r.

  Kierowcy w transporcie towarów podróżujący z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą ilością zakażeń oraz z obszarów z mutacjami wirusa COVID-19, zostają na tą chwilę objęci obowiązkiem zgłoszenia wjazdu na terytorium Niemiec.

Dodatkowo kierowcy podróżujący z obszarów z mutacjami wirusa COVID-19 zostają objęci obowiązkiem wykonania testu na COVID-19 najwcześniej na 48 h przed wjazdem do Niemiec.

Klasyfikacja obszarów ryzyka znajduje się na stronie internetowej niemieckiego Instytutu Roberta Kocha pod linkiem:  https://www.rki.de/…/Neuartiges…/Risikogebiete.html

Obowiązki dotyczą zarówno wykonywanych operacji transportowych jak i tranzytu przez Niemcy, jeśli na terenie kraju objętego restrykcjami nastąpiło zatrzymanie i dodatkowe czynności związane np. z tankowaniem, poruszaniem się po parkingach, sklepach.

Rejestracji wjazdu należy dokonać na portalu: www.einreiseanmeldung.de

W miejscu odbycia kwarantanny, która kierowców nie obejmuje, proponujemy wpisać wyrażenia: nie dotyczy lub transport towarów. Jeśli są problemy z rejestracją on-line, należy dać kierowcy wersję papierową dokumentu, którą uzupełnia pracownik przed wjazdem wskazując faktyczne dane, które go dotyczą. Jeśli kierowcy są objęci obowiązkiem testów należy na zgłoszeniu potwierdzić ten fakt.

Jeżeli kierowcy w ciągu ostatnich 10 dni nie przebywali w krajach zapisanych w punktach nr 1 i 2 listy Instytutu Roberta Kocha, to są zwolnieni z dodatkowych wymogów wynikających z pandemii Covid-19 na terenie Niemiec (kwarantanna, testy oraz zgłoszenie wjazdu). W takim przypadku wjeżdżając na teren Niemiec, trzeba mieć na uwadze konieczność udowodnienia, że jest się kierowcą w transporcie. Sugerujemy posiadanie druku UE (w wersji angielskojęzycznej lub niemieckojęzycznej). Niemcy jako kraj związkowy mają różnorodne przepisy w zależności od landu o czym pamiętajmy planując trasę kierowcy w transporcie.

Informacje dotyczące Litwy:

Każda osoba, która przybywa na Litwę powinna przed wjazdem zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodu Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim.

Link do rejestracji: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form?fbclid=IwAR3dKGKLIaCUP17dq-ivq765ZAfdLb4j-m2UyrB_I85jN-llvJCeR5eP8CE

Kwarantanna i test nie obowiązuje pracowników firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób lub towarów.

Informacje dotyczące Szwajcarii:

Od 8 lutego 2021r. zostały wprowadzone nowe obowiązki, które dotyczą też transportu towarów.

Formularz lokalizacyjny – w przypadku transportu towarów obowiązek rejestracji za pomocą formularza lokalizacyjnego zachodzi tylko wtedy, gdy kierowca przyjeżdża do Szwajcarii z miejsc, które zostały wpisane na szwajcarską listę OBSZARÓW O WYSOKIM RYZYKU INFEKCJI oraz zamierza przebywać na terenie tego kraju powyżej 24 godzin. W innym przypadku transport towarów jest wyłączony z konieczności rejestracji. Nie trzeba również wypełniać zgłoszenia „covidowego” w przypadku tranzytu przez Szwajcarię.

Formularz lokalizacyjny dostępny jest pod linkiem: https://swissplf.admin.ch/home (prosimy o otwierania linka w przeglądarce CHROME z możliwością tłumaczenia na język polski).

Jeśli zachodzi taka konieczność formularz lokalizacyjny można wypełnić przed wjazdem do Szwajcarii w formie elektronicznej lub w formie papierowej oraz w trakcie podróży jeśli np. kierowca planował pobyt w Szwajcarii do 24 godzin i z przyczyn od niego niezależnych wizyta się przedłuży.

Kwarantanna oraz testy – kierowca w transporcie towarów jest wyłączony z obowiązków odbycia kwarantanny oraz testów.

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy