Border Force – zwiększone kary w UK.

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Zwiększone kary za niezabezpieczenie pojazdu ciężarowego oraz przewóz nielegalnie wjeżdżających

Program kar cywilnych dla nielegalnych imigrantów został ustanowiony na mocy ustawy o imigracji i azylu z 1999 r. Program przewiduje dwie kary. Zgodnie z art. 31A ustawy Sekretarz Stanu może nałożyć karę na osobę odpowiedzialną za niezabezpieczenie pojazdu ciężarowego, a zgodnie z art. 32 ustawy może nałożyć karę na osobę odpowiedzialną za przewóz nielegalnie wjeżdżających.

Osoby odpowiedzialne to właściciele, najemcy i kierowcy (lub w przypadku przyczep wolnostojących właściciele, najemcy i operatorzy). Środki, które muszą podjąć osoby w celu obsługi skutecznego systemu zabezpieczania pojazdu ciężarowego i zapobiegania przewozowi nielegalnie wjeżdżających do Wielkiej Brytanii, są określone w przepisach o odpowiedzialności przewoźników z 2002 r.

Obrona przed nałożeniem kar za niezabezpieczenie pojazdu ciężarowego (art. 31A ust. 1) polega na tym, że osoba odpowiedzialna nie podjęła czynności określonych w Regulaminie, ponieważ działała pod przymusem.

Maksymalny poziom kary za niezabezpieczenie pojazdu ciężarowego zgodnie z art. 31A wynosi 6 000 GBP na osobę odpowiedzialną za incydent. Maksymalna łączna kara (płatna przez wszystkie odpowiedzialne osoby łącznie za incydent z art. 31A) wynosi 12 000 GBP. Punkt wyjścia do ustalenia odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej, uwzględniając wcześniejszą odpowiedzialność lub udział w incydentach:

– Brak wcześniejszej odpowiedzialności w ciągu pięciu lat poprzedzających rozpatrywany incydent skutkuje maksymalną karą 1500 GBP.
– Jedna wcześniejsza kara w ciągu pięciu lat poprzedzających datę zdarzenia skutkuje początkową karą 3000 GBP.
– Dwie lub więcej wcześniejszych kar w ciągu pięciu lat poprzedzających datę zdarzenia skutkuje początkową karą 6 000 GBP.

Maksymalny poziom kary za przewóz nielegalnie wjeżdżających na mocy art. 32 wynosi 10 000 GBP na osobę odpowiedzialną za nielegalnie wjeżdżającego. Maksymalna łączna kara dla wszystkich osób odpowiedzialnych za nielegalnego uczestnika wynosi 20 000 GBP. Punkt wyjścia do ustalenia odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej, uwzględniając wcześniejszą odpowiedzialność lub udział w incydentach:

– Brak wcześniejszej odpowiedzialności w ciągu pięciu lat poprzedzających rozpatrywany incydent skutkuje maksymalną karą 6 000 GBP.
– Jedna wcześniejsza kara w ciągu pięciu lat poprzedzających datę zdarzenia skutkuje początkową karą 10 000 GBP.

Źródło: https://www.gov.uk/government/publications/level-of-penalty-code-of-practice/level-of-penalty-code-of-practice-accessible

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy