BORDER FORCE- problemy, wskazania

Autor:

Kategoria :

Przepisy/zasady

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Dużym problemem przewoźników są nielegalni imigranci we francuskich portach. Nielegalni imigranci z Bliskiego Wschodu i Afryki próbują dostać się do Wielkiej Brytanii przez Francję. Liczą na to, że władza brytyjska szybko zalegalizuje ich pobyt i będą mogli prowadzić godne życie. Każdy samochód ciężarowy to dla nich ogromna szansa. Imigranci najczęściej działają w grupach, dzięki czemu łatwiej im się przedostać do naczepy . Włamują się najczęściej na terenie portu. Mają opanowane techniki ukrywania śladów przez co mogą zostać nie zauważeni. Potrafią wtargnąć do każdej naczepy, nawet takiej, której przewożone substancje mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Powoduje to ogromne problemy dla przewoźnika. Największym problemem są przewożone produkty spożywcze, które zostaną zutylizowane. Powoduje to ogromne straty również dla firmy transportowej. Niezależnie od sytuacji, postępowanie wygląda identycznie. Firma transportowa i kierowca otrzymują na początku zestaw pytań. Np.:

  1. Kto jest właścicielem lub wynajmuje ciągnik i przyczepę podaną w tym liście?
  2. Która firma jest twoim pracodawcą i / lub płaci twoje wynagrodzenie?
  3. Jaki był czas trwania i miejsca ostatnich trzech przystanków przed przybyciem do portu?
  4. Czy otrzymałeś listę kontrolną bezpieczeństwa w ramach prewencji potajemnej?

Na złożenie listu wyjaśniającego wskazane podmioty mają 28 dni, po czym zaczyna się czas oczekiwania na decyzję służb brytyjskich. Wysokość kary zależy od wielu czynników, np.: poziomu zabezpieczeń samochodu, przeszkoleń kierowców. Maksymalna kara jaką można ponieść za jednego imigranta to 2000 brytyjskich funtów.

Istnieje możliwość odwołania od decyzji Border Force. Aby anulowań karę należy wykazać, iż w firmie funkcjonował prawidłowy system zabezpieczający przed nielegalną imigracją, a także, że kierowca nie miał podstaw, aby sądzić, że w prowadzonym przez niego zestawie znaleźli się nielegalni imigranci. Border force na rozpatrzenie wniosku ma 70 dni. Istnieje także możliwość złożenia apelacji do brytyjskiego sądu.

Poniżej przedstawiamy wskazówki jak uchronić się przed przewozem nielegalnych imigrantów.

1. Należy uzyskać od pracodawcy pisemne instrukcje związane z bezpieczeństwem
pojazdu i listę kontrolną.
2. Jeżeli to możliwe, należy obserwować załadunek pojazdu, aby upewnić się, że nie
wchodzi do niego ktoś nieupoważniony.
3. Należy sprawdzić poszycie pojazdu (karoseria/ brezent) i odnotować wszystkie
uszkodzenia na liście kontrolnej.
Natychmiast po załadunku:
4. Zabezpieczyć pojazd.
Dla pojazdów o poszyciu twardym:
• zamknąć drzwi pojazdu i zabezpieczyć je kłódką;
Dla pojazdów o poszyciu miękkim:
• zamknąć drzwi pojazdu i zabezpieczyć je kłódką;
• użyć dobrej jakości linki do plandek, zabezpieczonej solidną
kłódką lub numerowaną plombą. Zapisać numer plomby na
liście kontrolnej lub na liście przewozowym.
5. Sprawdzić kufry boczne i, jeżeli to możliwe, zamknąć je na
klucz. Sprawdzić owiewki i osie.
Podczas podróży po każdym postoju:
6. Sprawdzić poszycie i zabezpieczenia pojazdu.
• Sprawdzić ręcznie środki zabezpieczające, aby upewnić się, że są
nienaruszone.
• Sprawdzić kufry boczne, owiewki i osie.
• Czy coś jest uszkodzone?
• Czy ktoś ingerował w zabezpieczenia?
7.Jeżeli są dowody zniszczeń lub próby dostępu osób nieupoważnionych, należy
sprawdzić ładunek i ładownię, a następnie ponownie założyć zabezpieczenia.
Przed wjazdem do strefy kontrolnej Wielkiej Brytanii lub wjazdem na prom do
Wielkiej Brytanii:
8. Powtórzyć kroki 6-7.
9. Jeżeli nie było możliwe zabezpieczenie pojazdu, należy przeprowadzić dokładną
kontrolę manualną ładunku i ładowni.
10. Zapisać na liście kontrolnej kontrole przeprowadzone przy załadunku, po każdym
postoju i przed wjazdem do strefy kontrolnej Wielkiej Brytanii lub wjazdem na prom do
Wielkiej Brytanii.
Zawsze należy:
• Zachować ostrożność.
• Zachować czujność.
• Mieć ze sobą zapasowe zabezpieczenia i listy kontrolne.
• Trzymać w kabinie pisemne instrukcje i listę kontrolną.
• Zapisać na liście kontrolnej przeprowadzone kontrole.
• Zawiadomić miejscowe władze/służbę graniczną Zjednoczonego Królestwa
(Border Force)/ policję o podejrzeniach, że ktoś wszedł bez pozwolenia na
pokład pojazdu.

POLSCY PRZEWOŹNICY POWINNI STARAĆ SIĘ O AKREDYTACJĘ BORDER FORCE!

Akredytacja Border Force oznacza, że w przypadku znalezienia imigrantów w pojeździe, nie będą kierowane do firmy transportowej i przewoźnika pisma wyjaśniające oraz nie zostanie nałożona kara. Tylko do przewoźnika zostaje skierowane pismo informujące o sytuacji, które wskazuje na poprawki, jakie można wprowadzić, aby unikać takich sytuacji. Kara może obowiązywać:

  • kierowcę, gdy nie dopełni swoich obowiązków;
  • firmę, jeśli nie stosuje w prawidłowy sposób zasad systemu.

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy