Aktualności w transporcie

Autor:

Kategoria :

Bez kategorii

Opublikowano :

Zapraszamy na :

Nowa generacja tachografów

Za dokładnie dwa miesiące, 21 sierpnia 2023 roku, nowa generacja tachografów ma stać się obowiązkowym wyposażeniem każdej nowo rejestrowanej ciężarówki. Koncern Continental, wytwarzający popularne tachografy marki VDO, poinformował o uzyskaniu koniecznej aprobaty Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego w Niemczech. Tym samym potwierdzono, że nowy tachograf o oznaczeniu VDO DTCO 4.1 jest w pełni bezpieczny, ma oficjalną homologację i może trafić do użytku.

Najważniejsze zmiany:

-większy zakres danych przekazywanych w ramach zdalnej kontroli

-nowy system rejestrowania ciężarówki – Odnotuje on miejsca załadunku i rozładunku, położenie pojazdu w kilkugodzinnych odstępach, a także przekraczanie wszystkich granic.

-rozszerzenie pamięci urządzeń, pozwalając na zapisywane danych z ośmiu tygodni, czyli z 56 dni. Dzięki temu, począwszy od 2024 roku, unijne służby mają rozszerzyć zakres swoich kontroli, obejmując nimi właśnie minione osiem tygodni

Zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych

Senat niemal jednomyślnie podjął decyzję w sprawie ogólnokrajowego zakazu wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych. Spośród 81 senatorów obecnych na dzisiejszym głosowaniu, aż 73 zgodziło się na tę zmianę w przepisach, tylko 8 wstrzymało się od głosu, a dosłownie żaden nie wyraził swojego sprzeciwu. W pakiecie z nowym zakazem ujęto jeszcze jedną zmianę. To całkowite zwolnienie z opłat za państwowe autostrady dla pojazdów o DMC do 3,5 tony. Propozycja ta została ujęta w dokładnie tym samym projekcie.

Kolejne zmiany zasad wwozu towarów na teren Wielkiej Brytanii

Projekt Border Target Operating Model to nowe podeście do kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli sanitarnych i fitosanitarnych – przewóz żywych zwierząt, produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych. Określa on, w jakiś sposób kontrole zostaną uproszczone, zdigitalizowane i sprowadzone do funkcji jednego okienka dla importu, eksportu i tranzytu, tzw. Single Trade Window. 31 października 2023 r. wprowadzone zostaną certyfikaty zdrowotne przy imporcie z Unii Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych oraz żywności wysokiego ryzyka niepochodzącej od zwierząt średniego ryzyka. 31 stycznia 2024 r. wejdzie w życie kontrola tożsamości i kontrola dokumentacji w oparciu o ryzyko w odniesieniu do produktów wymienionych powyżej. 31 października 2024 r. wejdzie obowiązek deklaracji bezpieczeństwa i ochrony dla towarów importowanych z Unii Europejskiej. Obecnie trwają jeszcze konsultacje nad ostateczną treścią nowych zasad. Ten etap powinien zakończyć się w najbliższych tygodniach

Nowe wzory wniosków świadectw kierowcy i ich treści

GITD informuje, ze we wszystkich postępowaniach administracyjnych dotyczących świadectw kierowcy wszczętych od 1 lipca 2023 r., w których wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (druk ZZ) należy korzystać z nowego wzoru formularza. Wnioski o wydanie świadectw kierowcy do których zostaną dołączone nieaktualne formularze obarczone są brakiem formalnym i organ będzie wzywał do ich uzupełnienia.

Jesteś gotowy/a na podjęcie współpracy?

Skontaktuj się z nami w celu ustalenia warunków współpracy